2 assistentenmandaten in computationele biomedische chemie/Computer-Aided Drug Design -of- biomedisch onderzoek van diabetes

Praktische details & sollicitatie

De vacatures staan momenteel offline maar gaan ruwweg eind juli terug open. Heb je vragen hierover, of wil je de inhoud van de job nader bespreken? Contacteer snel Kenno Vanommeslaeghe via volgend e-mail adres:

Profiel

Dan zou jij onze ideale kandidaat kunnen zijn voor bovenvermelde assistentenmandaten. De job die we jou aanbieden bestaat voor bijna 40% uit onderwijs en voor de overige ≥60% uit onderzoek in het kader van een doctoraat.

Onderzoek

Helical wheel with side chains interacting with protein Voor elk van de twee openstaande assistentenmandaten zal afhankelijk van het profiel van de kandidaat een keuze gemaakt worden om het onderzoek te laten kaderen in hetzij de computationele biomedische chemie / Computer-Aided Drug Design, hetzij klinisch-biologisch, moleculair-biologisch of moleculair-genetisch diabetesonderzoek (of zelfs een combinatie). De computationele lijn van onderzoek wordt begeleid door Prof. Kenno Vanommeslaeghe. Op zijn webstek kan je een waaier van relevante onderzoeksprojecten vinden; er wordt in samenspraak met jou bepaald aan welk van deze (of andere) projecten je begint voor je doctoraat. Kandidaten met de nodige vaardigheden voor deze lijn van onderzoek genieten een voorkeur.

Onderwijs

Het onderwijsluik van onze assistentenmandaten bestaat uit oefeningensessies en labo's scheikunde. Het is dan ook belangrijk om over een goede kennis van basischemie en een vlotte taalvaardigheid in het Nederlands te beschikken, evenals goed te kunnen omgaan met 1e Ba studenten. Je staat er hierbij echter niet alleen voor; je sluit je samen met een andere nieuwe assistent aan bij een hecht en warm onderwijsteam dat (behalve de titularis, Kenno Vanommeslaeghe) bestaat uit een Doctor in de Chemie, twee assistenten met een Farmacie-diploma, een pedagogisch medewerker en een enthousiaste laborant en labomedewerker.

Troeven